Trektochten

Na de werkvorm Lemniscaat wordt er gezamenlijk de roadmap opgezet waarbinnen het werkproces verder vorm gaat krijgen. Tijdens deze sessie gaan de deelnemers samen  inhoud geven aan de werkgroepen waarbij gekeken wordt welke zaken het eerst moeten plaats vinden. Verder gaat men na deze sessie op pad om de werkgroepen te vullen tot 9 deelnemers per werkgroep. Door gebruik te maken van de roadmap wordt het proces voor alle deelnemers visueel gemaakt.

Tijdens de werkvorm: vormgeving roadmap, worden alle data voor de werkbijeenkomsten ingepland. De grote blauwe blokken zijn gezamenlijke bijeenkomsten. De blauwe rondjes zijn bijeenkomsten van de individuele werkgroepen. Er wordt toegewerkt naar symposium waar zowel de plannen als de eerste wapenfeiten getoond worden aan de omgeving.

Fase 1 heeft doorgaans een tijdsduur van 3 maanden. Tijdens fase 1 wordt er gewerkt aan eigenaarschap bij de deelnemers en haalbaarheid van het project. Deze twee pijlers resulteren in een door de deelnemers gedragen aanpak met oog op resultaten op de korte en lange termijn. Dit wordt nogmaals schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding.