Spoorboekje

De Lijnspel Metrokaart vormt de basis voor een verdiepingsslag middels het Lijnspel Spoorboekje, waarmee gericht stappen zichtbaar worden voor de middellange termijn.

De stations op de metrolijnen zijn plekken van aandacht die door de deelnemers in de voorgaande sessie zijn benoemd. In de Spoorboekje-sessie gaan de deelnemers deze stations daadwerkelijk verkennen en voorzien van inhoud. Middels beeldende Stationskaarten worden deelnemers gestimuleerd om na te denken over wat zich afspeelt op dat moment in het proces. In korte tijd komt specifieke informatie naar boven die direct kan worden geplaatst in de structuur van de Stationskaart. De procesbegeleiders aan tafel geven richting en brengen het gezamenlijke denkproces verder. De geproduceerde informatie tijdens de sessie wordt naderhand uitgewerkt in een Spoorboekje. Middels een analyse wordt duidelijk wat ten grondslag ligt aan de bewegingen in het proces en de verschillende knooppunten. Samen met onderbouwde aanbevelingen kan gericht gewerkt worden aan een verbetering van de processen.