Metrokaart

Aantal deelnemers: 8-30 personen

Doelgroep: De reizigers zijn altijd een groep mensen die verbonden zijn met een plek, organisatie of markt. Het kunnen zijn de beleidsmakers, maar ook een selecte doorsnede van een organisatie (verschillende lagen en afdelingen). De groep kan ook bestaan uit meerdere organisaties en instanties die een gezamenlijk belang hebben.

De Lijnspel Metrokaart geeft inzicht in de bewegingen die zich op dit moment afspelen binnen een proces, een project of een organisatie. Dat kunnen zijn processen en activiteiten, maar ook mensen en hun gedachtegoed. Er ontstaat inzicht in hoe die bewegingen in verbinding staan met elkaar en waar betekenisvolle aandachtsplekken liggen. Een belangrijk onderdeel van deze werkvorm is het bouwen aan een gemeenschappelijke taal, vanuit waar relevante ontwikkelingen vorm krijgen. Een groep deelnemers vult gedurende 2,5 uur een eigen Metrokaart in door het benoemen van metrolijnen en stations. Deze methode geeft een goed beeld van het speelveld waarbinnen een ontwikkelingsproces gaande is. Het verkregen inzicht maakt het mogelijk om te komen tot een effectieve en gezamenlijke aanpak.

De geproduceerde informatie tijdens de sessie wordt naderhand afgewerkt en overhandigd in een unieke Metrokaart, zowel digitaal als op A0 poster formaat. Deze fungeert als wegwijzer in het ontwikkelingsproces en als reminder van het gemeenschappelijk verkregen inzicht. Het vormt tevens de basis voor een verdiepingsslag middels het Lijnspel Spoorboekje, waarmee gericht stappen zichtbaar worden voor de middellange termijn.

Wat wordt er gecreëerd:

Een dwarsdoorsnede van het proces, het project of de organisatie.
Inzicht in de bewegingen die zich op dit moment afspelen.
Inzicht in de verbindingen tussen die bewegingen en de ligging van betekenisvolle aandachtsplekken.
Een gemeenschappelijke taal.

Eerdere reizigers binnen de werkvorm:

 • Nationale Politie
 • Ivizi
 • WOR Noord-Limburg
 • Heerlen Creatives
 • Peel energie
 • De Wietssjaaf Kerkrade
 • Kasteel de Hoogeweerdt
 • Gemeente Eijsden-Margraten

Beschrijving werkvorm

Ronde 1: groepen delen elkaar op in kleinere groepen en praten over de namen van de hoofdlijnen.

Ronde 2: groepen delen elkaar op en gaan praten over de namen van de metro stations.
Men werkt binnen kleine werkgroepen en zoekt naar consensus binnen deze werkgroepen. Het creëren van een gezamenlijke taal staat voorop. De lijnen op de metrokaart hebben elk een functie of naam, de zogenaamde benoemingslijnen staan centraal.

De beginpunten van metrolijnen staan voor stromingen, processen, activiteiten, personen of bedrijven die enige betekenis hebben voor de organisatie. Het start punt van de reis. Als de beginpunten zijn ingevuld gaat men op zoek naar de wissels binnen de trajecten, de snelle verbindingen die bestaan tussen meerdere lijnen. De individuele stations op de metrolijnen staan voor een vast punt binnen de stroming, waar het waard is om uit te stappen of waarbij uitstappen niet vermeden kan worden.

De leerlussen -of omleidingen die mogelijk zijn binnen een normaal metrostelsel- zijn plekken in het hart van de organisatie waar men langer stil staat bij het proces binnen de organisatie. Dit kan zijn voor: reflectie, hogere werkintensiteit, hangen of onnodig oponthoud. De leerlussen zijn niet vast, maar kunnen ook handmatig aangegeven worden binnen het metrostelsel.
De dunnere lijnen binnen het metrostelsel staan voor het ondersteunend netwerk, een verbinding tot het primaire proces. Deze dunnere lijnen zijn niet per definitie lineair.

De metrokaart is een momentopname van de bewegingen in de organisatie, betekenisvolle plekken van aandacht worden in kaart gebracht. Men kan de stations verankeren door er een vaste benoeming aan toe te kennen of typerende plekken accentueren binnen de metrokaart. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Icons, om zo het beeld niet te vertroebelen met een overdaad aan tekst.
Het product dat ontstaat uit deze werkvorm is een gedegen visuele analyse van de huidige organisatiestructuur, kansen, belemmeringen, personen, samenwerkende bedrijven, interne zaken en externe zaken.

Toepassing:

 • Proces; er is al een beweging, maar nog geen richting.
 • Project; er is een gezamenlijke richting, maar nog geen effectieve beweging.
 • Organisatie; er spelen meerdere doelen en bewegingen.

Keuze Type kaart:

De keuze voor een type kaart laat zien hoe sterk het gevoel van saamhorigheid op dit moment is.

 • Type Londen: met de flesvorm als hart van de organisatie, waar metrolijnen doorheen lopen.
 • Type New York: het denken in eilanden, die zich vanuit central station steeds verder vertakken.