Lemniscaat Model

Het Lemniscaat model, is het startpunt waarbij, een kleine groep deelnemers een 10 stappenroute doorloopt. Hierbij wordt eerst geïnventariseerd waar men vandaan komt. Een onderdeel hier van is een  inventarisatie van de top en flops gedurende het al doorlopen proces. Dit wordt vertaald in het hier en nu. Waar zijn we en waar staan we. Vervolgens gaan op zoek naar de droom binnen het proces. Daarna blikken we op de toekomst en vormen we het beeld over drie jaar, over 1 jaar en welke stappen er per direct in gang worden gezet. We gaan van een cyclisch proces naar een liniair proces. De gemeenschappelijke taal die is gecreëerd wordt verder gebruikt om de eerste werkgroepen te vormen waarbinnen de deelnemers zich gaan nestelen.

Uitwerking model

  • stap 1 – 3 jaar geleden: belangrijke ontwikkelingen en patronen die wij ontwikkeld hebben
  • stap 2 – 1 jaar geleden: wat waren de top en flops en de hoogtepunten
  • stap 3 – Parels: Om mee te nemen naar de toekomst
  • stap 4 – Huidige situatie: dienstenpakket en waarden waardoor wij ons laten leiden
  • stap 5  – Signalen en verwachtingen: van partijen voor wie wij relevant zijn
  • stap 6 – Toekomst: Met welke toekomst zouden wij te maken kunnen krijgen
  • stap 7 – Dromen: wat is de toekomst die we willen creëren
  • stap 8 – De weg: wat gaan we de komende 3 jaren doen om deze droom te realiseren
  • stap 9 – Komend jaar: wat willen wij binnen 1 jaar gerealiseerd hebben
  • stap 10 – 3 concrete acties