Grenzeloos

Het woord “grenzeloos” wordt al snel geassocieerd met “ver, onbereikbaar, onmetelijk”, enz. In deze blog wil ik echter aantonen dat “grenzeloos” ook iets is dat heel dicht bij je kan staan, dat tastbaar kan zijn en voor jezelf een dagelijks terugkerende inspiratiebron. Je voelt die grenzeloosheid vaak bij vormen van het geloof. Men keert in zichzelf en verplaatst zich gevoelsmatig naar een universum waar meer dan genoeg inspiratie kan worden opgedaan voor een zinvolle invulling van de dag. Een grenzeloos gevoel…

Een ander mooi voorbeeld is zoiets doodgewoons als de moestuin van jezelf of van de buren of wat je samen inricht.  Meer dan eens heb ik een verhaal gelezen over wat men “de inspiratievolle tuin” noemde. Sterker nog, het inspireerde vaak mensen over de hele wereld die daardoor hun creatieve denkmotor weer in volle gang konden zetten. Dit is precies het gevoel dat ik ervaar bij de huidige ontwikkelingen op het gebied van Internet en Social Media. Ik put er een grote hoeveelheid grenzeloze inspiratie uit die mijzelf en anderen gemotiveerd in beweging zet. Maar zo zijn er natuurlijk ook de tegenstanders, de predikers van mijn grote ongelijk. Binnen de engte van hun focus, kan ik de kritiek nog wel volgen, want ze hebben in hun beleving best gelijk dat Social Media gevaarlijk kunnen zijn en dat iedereen en alles bloot staat aan de openbaarheid. Ik begrijp ook best dat de tegenstanders deze materie uitsluitend vanuit hun eigen negativiteit belichten. Natuurlijk! Maar, in de goede zin van het woord, is er echter niet zo veel veranderd. Onze buurvrouw wist precies wie onze vrienden waren en wie bij ons op visite kwam. Heeft ons dat gehinderd? Nee! Als wij een keer niet thuis waren en er stonden mensen aan de deur, dan ging men gewoon even kijken om te vragen of men kon helpen of een boodschap door kon geven. Bij goed gebruik, is er op dat gebied door de Social Media niet veel veranderd. Wat wel veranderd is, is dat onze gemeenschap zich gestaag uitbreidt, dat onze kennis groeit en dat we een grenzeloze mening mogen hebben. Een mening die anderen mogelijk weer inspireert. Zaken die vroeger moeilijk te organiseren waren zoals, een krantje maken voor de buurt, een pamflet drukken over een activiteit, dat soort dingen, die gebeuren nu in een fractie van tijd waarbij meteen meer mensen worden bereikt waardoor je vaak onmiddellijk feedback krijgt. Deze reacties inspireren je opnieuw en leiden weer tot zaken, contacten of ideeën, die jouw wereld rijker maken. Dát is wat ik bedoel met “grenzeloze inspiratie”. Onze eigen inspirerende wereld uitzenden en terug ontvangen, waardoor we verder groeien in onze mogelijkheden.

Deze week sprak ik met iemand die zei dat hij niet veel sociaals aan het sociale netwerk vond en dat men elkaar alleen kende van de uitgewisselde e-mailadressen. “Er is een steeds groter wordend gevoel van afstand,” zo betoogde hij, “men communiceert er maar wat op los…” Zeker! Dat is een punt waar wel degelijk rekening mee gehouden moet worden. Aan de andere kant hoor ik echter ook veel reacties dat mensen op locaties komen waar ze door anderen worden aangesproken, die hen kennen van de Social Media. Hierbij is het vaak zo, dat er meteen een gesprek ontstaat dat vaak snel de diepte ingaat omdat men al veel informatie van elkaar heeft en weet waar elkaars interessegebieden liggen. Deze ontwikkeling kun je dus het beste maar gewoon volgen en er een goed gebruik van maken. Dan is er niets engs aan de hand. Integendeel! Het vindt nieuwe wegen, het informeert en het verbindt. Net zoals vroeger bij het contact dat je met de buren had. Als je bereid was om open voor elkaar te staan, waren de vrienden van je buren of de overburen, ook gewoon jouw vrienden. In zoverre is er dus niet veel veranderd. Alleen de inspiratiebron is grenzeloos geworden.